Our Location

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Blog

komu warto pomagać

Komu warto pomagać?

Zastanawiasz się jak możesz pomóc lepiej zwierzętom, ludziom na tym świecie? Mam nadzieję, że tak, bo…

testowanie na zwierzętach

Testowanie na zwierzętach, jak można temu zapobiec?

Peter Singer zwraca uwagę, że testowanie środków medycznych, tak naprawdę też nie ma uzasadnienia, bo niewiele wspólnego ma to z naszym zdrowiem. Nowe środki, to zazwyczaj leki, które już istnieją na rynku i w tym momencie testowane są po prostu konkurencyjne leki, których jest już nadmiar.

Dlaczego nie powinniśmy jeść owadów?

W najnowszym odcinku poruszam temat jedzenia owadów oraz etyczności hodowli przemysłowej insektów, dlaczego, pomimo iż jest to ekologiczna w miarę hodowla, to nie do końca jest dobrym rozwiązaniem?